Výpověď z pracovního poměru

Výpověď z pracovního poměru musí zaměstnanec podat písemně a doručit zaměstnavateli, jinak je neplatná. Jednu kopii výpovědi potvrzenou zaměstnavatelem si zaměstnanec vždy ponechá.

Výpověď z pracovního poměru podaná zaměstnancem.

Formulář výpovědi je kombinací výpovědi dohodou s výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď vzor ke stažení zdarma.

POZOR Výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou – výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po podání výpovědi z pracovního poměru.

Výpověď podaná zaměstnancem ve zkušební době.

Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době má být zaměstnavateli doručena zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Výpověď ve zkušební době vzor ke stažení zdarma.

Na výpověď podanou jak zaměstnavatelem tak zaměstnancem ve zkušební době se nevztahuje dvouměsíční výpovědní lhůta.

Další formuláře.

Velka-Britanie.com - formuláře a životopisy ke stažení v angličtině.

Workers.cz - životopis.


toplist