Životopis

Vypracovat životopis je prvním krokem k který při ucházení o práci provede snad každý uchazeč. Životopis není nutné vypracovat při každém ucházení se o nové zaměstnání, stačí jen doplnit údaje v životopise který jste vypracovali pro minulého zaměstnavatele. Vzory strukturovaných životopisů si můžete stáhnout níže.

Životopis.

CV - strukturovaný životopis vzor ke stažení zdarma.

CV - strukturovaný životopis vzor ke stažení zdarma. (zkrácená verze)

(CV - curriculum vitae - význam: životopis)

Zkrácená verze životopisu - zaměstnavatel může vaše zájmy a další informace považovat za zbytečné, vždy záleží na konkrétní osobě která se vašim životopisem zabývá, proto lze těžko odhadnout která varianta je vhodnější. Určitým řešením je zaslat životopisy 2 s tím že v motivačním dopise upozorníte na to že zasíláte životopisy 2, (kompletní a zkrácený) v hlavičce samotného životopisu pak upozorněte o kterou verzi životopisu se jedná, přestože je takové řešení málo obvyklé, může vás v záplavě uchazečů zviditelnit.

Motivační dopis.

Vedle kvalitně vypracovaného životopisu může vašeho potencionálního zaměstnavatele zaujmout motivační (průvodní) dopis. Motivační dopis vzor ke stažení zdarma. Více o motivačním dopisu.

Další formuláře.

Velka-Britanie.com - další formuláře a životopisy ke stažení zdarma v angličtině.

Workers.cz - životopis.


toplist